เช่าแผ่นเหล็กปูพื้น

เช่าแผ่นเหล็กปูพื้น, เช่าแผ่นเหล็กปูพื้นราคาถูก, แผ่นเหล็กปูพื้น, แผ่นเหล็กปูพื้นราคาถูก, เช่าเครื่องมือก่อสร้าง, เช่าเครื่องมือก่อสร้างราคาถูก, เครื่องมือก่อสร้างราคาถูก, อุปกรณ์ก่อสร้าง, อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย, เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง, เช่าอุปกรณ์ก่อสร้างราคาถูก, เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย, เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย, เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยราคาถูก

แผ่นเหล็กจะมีขนาด

6x1.5 เมตร

และมีความหนา 2 แบบ คือ

15 มม.
20 มม.

สนใจติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

: 095-003-5333

: 095-364-1149


แผ่นเหล็กปูพื้น