บริษัท ไทยสยามนคร จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยเริ่มจากการรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดเล็กที่มีมูลค่างานไม่เกิน 10 ล้านบาท ในปี 2545 เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเป็น 4 ล้านบาท และเพิ่มศักยภาพการพัฒนางานรับเหมาก่อสร้างจนมูลค่างานถึง 3,500 ล้านบาท ต่อมาได้ขยายธุรกิจเพิ่มเงินทุนเป็น 50 ล้านบาท ในปี 2561 และได้ขยายธุรกิจเพิ่มเงินทุนอีกเป็น 100 ล้านบาท ในปี 2562 และบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป ด้วยการรับเหมางานโดยตรงจากเจ้าของงาน หรือรับเหมางานช่วงจากผู้รับเหมารายอื่น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชื่อเสียงและผลงานในอดีตของบริษัทเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงได้เติบโตและพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง จนก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจก่อสร้างครอบคลุมทุกประเภท

บริษัทฯ ยังคงมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ด้วยทีมวิศวกรและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่ง ที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับ บริการที่ดีที่สุดจากเรา

บริการของเรา

งานอาคาร
งานโยธา
งานระบบ
ขาย-เช่า เครื่องจักร

สถานที่ตั้งบริษัท

บริษัท ไทยสยามนคร จำกัด

เลขที่ 782 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงดาวคะนอง
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ :

02-876-1740 (เบอร์ส่วนกลาง)

095-003-5333
095-364-1149

E-mail :

manitt@thaisiamnakorn.com
tararat@thaisiamnakorn.com


ดูแผนที่ Google Map

แผนที่