งานอาคาร

 • งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย
 • งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • งานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร
 • งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

งานโยธา

 • งานก่อสร้างถนน สะพาน
 • งานก่อสร้างทั่วไป

งานระบบ

 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบประปา
 • ระบบไฟฟ้า
 • ระบบระบายอากาศ

งานออกแบบและจัดสวน

 • รับออกแบบสวน
 • จัดตกแต่งสวน