top of page
MR.JARDEN.png

สนใจสอบถามรายละเอียด

โทรศัพท์ :

02-876-1740 / 095-364-1149

Facebook Page

@thaisiamnakorn

JARDEN01.png
JARDEN02.png

หญ้าเทียม

MD420U
MD420U

สีของหญ้า: เขียวมรกตแซมเขียวอ่อน / วัสดุ: PE+PP ความสูง: 20mm / ความหนาแน่นของเส้นหญ้า: 18,900 ช่อ/ตร.ม. ความกว้างของแถวทอ: 3/8" / พื้นด้านหลัง: เคลือบยางสังเคราะห์ อายุการใช้งาน: 8 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

press to zoom
MD420U-P43
MD420U-P43

สีของหญ้า: เขียวมรกตแซมเขียวอ่อน / วัสดุ: PE+PP ความสูง: 20mm / ความหนาแน่นของเส้นหญ้า: 14,700 ช่อ/ตร.ม. ความกว้างของแถวทอ: 3/8" / พื้นด้านหลัง: เคลือบยางสังเคราะห์ อายุการใช้งาน: 8 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

press to zoom
JARDEN05.png
JARDEN04.png

PROJECT REFERENCE

bottom of page