top of page
OUTKOME_OUTSIDE.png

สนใจสอบถามรายละเอียด

โทรศัพท์ :

02-876-1740 / 095-364-1149

Facebook Page

@thaisiamnakorn

ACP.jpg

แผ่นอลูมิเนียม ACP

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตพาเนล (Aluminium Composite Panel)
ที่มีคุณภาพ ติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทนสภาพอากาศได้ดี สีไม่ลอก

ACP Render-8b.png

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาดมาตรฐาน :

ตัวเลือกความหนา :

ตัวเลือกความกว้าง :

ตัวเลือกความยาว :

1220mm x 1440mm

2, 3, 4, 5, 6, 8mm

1220, 1250, 1500, 1570mm

ตามที่ต้องการ ไม่เกิน 6 เมตร

มีสีมาตรฐานมากถึง 60 สี

สามารถสั่งสีพิเศษได้ตามต้องการ

PROJECT REFERENCE

bottom of page