ตู้คอนเทนเนอร์

ตู้คอนเทนเนอร์

ตู้คอนเทนเนอร์เอนกประสงค์ ใช้ทำเป็นออฟฟิศเคลื่อนที่ เป็นที่พักอาศัย หรือเป็นร้านค้าได้

ขนาด: 3x6x2.8 เมตร